Liên hệ với chúng tôi


Thông tin liên hệ

  • Hotline
    0937 39 49 39
  • Email
    info@phuongdongholding.com
  • Địa chỉ
    SH08.10 Khu Đô Thi Sala – Số 57 Đường số 10, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Trụ sở chính
SH08.10 Khu Đô Thi Sala - Số 57 Đường số 10, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Văn Phòng TP. Hồ Chí Minh
SH08.10 Khu Đô Thi Sala - Số 57 Đường số 10, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Văn Phòng TP. Hồ Chí Minh
SH08.10 Khu Đô Thi Sala - Số 57 Đường số 10, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh